Activitate dependenta

Activitate dependenta

Pentru ca activitatea ta sa nu fie considerata una dependenta trebuie sa indeplinesti cel putin 4 din urmatoarele criterii:
1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.